EER AAN ONZE GOD (Gloire à Dieu - Flamand)
Eer aan onze God, Vrede op aarde aan de mensen die hij lieftheeft. Eer aan God, eer aan God.
1. God van liefde en van leven, hoop van mesen aan de kant, onze namen staan geschrenven in de palmen van uw hand.
2. Zoom van God en Zoom van mensen, roepstem voor gerechtighrid, droom van goedheid zonder grenzen, leven in verbondeheid.
3. Geest van God en Geest van vrede, Gij bezielt en vuurt ons aan, om ook uit onszelf te trenden, zoals Jezus heeft gedaan.
Gloire à notre Dieu, Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1. Dieu de l’amour et de la vie, Espoir pour ceux qui se trouvent dans la marge, nos noms sont inscrits dans la paume de sa main.
2. Fils de Dieu et Fils des hommes appel à la justice, Un rêve de bonté sans limites, d’une vie en solidarité.
3. Esprit de Dieu et Esprit de paix, Tu nous animes et nous encourages de quitter nos propres intérêts comme Jésus nous a montré.
Eer aan onze God